Muhasebe Hizmetleri

Muhasebe Hizmetleri

Muhasebe Hizmetleri ·         Şirket kuruluşları, kurucuların amaçlarına göre, yapacakları işlemlere göre şirket türüne yönlendirilmeleri ·   .. Devamı..

Bordro Hizmetleri

Bordro Hizmetleri

Bordro Hizmetleri Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İş Kanunu hükümleri çerçevesinde işçi özlük dosyalarının hazırlanması, Personel işe giriş ve çıkış işlemlerinin mevzuat hük& .. Devamı..

Müşavirlik Hizmetleri

Müşavirlik Hizmetleri

Müşavirlik Hizmetleri Yabancı Sermayeli şirketlerin aylık, üçer aylık ve yıllık rapor paketlerinin hazırlanması ve sunumu Şirketlerin yapısına uygun devlet teşviklerinin bulunması ve faydalanması için ge .. Devamı..

Denetim Hizmetleri

Denetim Hizmetleri

Denetim Hizmetleri Şirketler için işlemlerin yapısına göre İç kontrol sistemi kurulması, yapılması Avrupa Birliği Çerçeve ve Hibe Projelerinin denetimi ve raporlanması, Şirketlerin muhasebe uygula .. Devamı..

Arge Merkezi Başvurusu Yapılması

Arge Merkezi Başvurusu Yapılması

Arge Merkezi Başvurusu Yapılması Firmalar için vergi muafiyetlerinin sağlanabilmesi için Arge Merkezi başvurusu yapılması ve mevzuata uygun muhasebesinin yürütülmesi .. Devamı..

Tasarım Merkezi Başvurusu Yapılması

Tasarım Merkezi Başvurusu Yapılması

Tasarım Merkezi Başvurusu Yapılması Tasarım ile ilgili faaliyet koduna münhasır firmaların tasarım merkezi başvurularının yapılması, ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebelerinin yürütülmesi .. Devamı..